Collega’s en andere ongemakken

Op de werkvloer ontkomen we geen van allen aan onze zwakheden – onze onzekerheid, ijdelheid, irrationaliteit, afgunst – en al helemaal niet aan die van anderen. We brengen een groot deel van onze tijd door met onze collega’s, terwijl we die meestal niet voor het uitkiezen hebben. Typisch menselijke, kleine gebreken kunnen dan grote gevolgen hebben. Conflict en ergernis, overschrijdingen van tijd en budget, narcistische leiders, beïnvloedingstrucs, groepsdenken, bedrijfsuitjes, ongemakkelijke situaties, grote en kleine ego’s: het komt allemaal aan bod in 67 korte stukjes, georganiseerd aan de hand van 12 thema’s waar iedereen in het werkende leven mee te maken heeft; o.a. beïnvloeding en volgzaamheid, beoordeling en feedback, samenwerking en competitie, macht en leiderschap, mannen en vrouwen, emotie en irrationaliteit.

Achter de buitenkant van imponeergedrag en gladde babbels spelen subtiele psychologische processen. Waarom werkt de een boven z’n niveau en de ander eronder? Waarom doen we allemaal mee aan iets waar niemand in gelooft? Waarom is het soms slim om je van de domme houden? Waarom leren we zo weinig van fouten en waarom zijn die van onszelf vergeeflijker dan van anderen?

Goed functioneren op de werkvloer vraagt empathie, flexibiliteit, teamspirit en een fikse dosis mensenkennis. De kunst is het spel en de onderliggende menselijke zwaktes te doorzien. Sowieso is dat leuk en brengt het je elke dag weer Aha-ervaringen, maar bovendien kom je tot meer persoonlijke ontwikkeling. Je kunt zelf de regie gaan voeren, want je stapt niet meer in typisch menselijke valkuilen. Dan kom je tot inspiratie en kun je ook anderen inspireren.

In dit boek veegt Roos Vonk de werkvloer aan. Veel hoofdstukjes zijn gebaseerd op de wekelijkse columns die ze schreef voor Intermediair en die zeer populair waren. Met veel kennis van zaken en herkenbare observaties laat ze onze psychologische werkvloer-kronkels zien; van behagen tot imponeren, van faalangst tot narcisme, van roddelen tot slijmen. Met de inzichten in dit boek kun je het beste uit mensen halen, maar ook uit jezelf – want bijna ongemerkt houdt dit boek je ook een spiegel voor.

Meer bekijken

thema's