De Eerste indruk

Elke dag ontmoeten we andere mensen en vormen ons indrukken van hen. Omgekeerd vormen anderen zich ook indrukken van ons. Dit alles gebeurt grotendeels onbewust en automatisch. In dit boek wordt het proces van indrukvorming toegelicht aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven en resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Het eerste deel gaat over hoe we ons een beeld vormen van anderen. Wat is de invloed van uiterlijke kenmerken en van stereotypen? Kunnen we indrukken vormen zonder in hokjes en vakjes te denken? Zegt iemands uiterlijk iets over de persoonlijkheid? Waarom vinden we de één mooi en de ander niet? Wat is de rol van macht en afhankelijkheid bij indrukvorming?

Het tweede deel gaat over zelfpresentatie: we beseffen dat anderen zich een indruk vormen van ons en proberen goed voor de dag te komen. Hoe doen we dat, hoe brengen we het gewenste beeld over? Roos Vonk, die zelf uitvoerig onderzoek deed naar slijmen, bespreekt de valkuilen van proberen in de smaak te vallen, behagen en vleien, maar ook van andere zelfpresentatie-strategieën; bijvoorbeeld zelfpromotie en opscheppen, of juist je van de domme houden of je hulpbehoevend voordoen. Kun je eigenlijk niet beter gewoon jezelf zijn? Soms wel, soms niet, maar authentiek gedrag is hoe dan ook vaak veel moeilijker.

In het derde deel komen de twee kanten – indrukvorming en zelfpresentatie – samen, zoals ook in het dagelijkse sociale verkeer. Solliciteren, dating en eerste afspraakjes komen uitvoerig aan bod als voorbeelden van situaties waar de eerste indruk belangrijk is. In deze nieuwe herziene editie komen ook onderwerpen aan bod als e-indrukken en zelfpresentatie via internet en sociale media.

Door het hele boek heen staan tests waarmee lezers zelf kunnen ontdekken hoe het proces van indrukvorming bij hen werkt. Op onderhoudende, herkenbare en zeer toegankelijke wijze worden inzichten uit de psychologie gepresenteerd voor een breed lezerspubliek.

‘Toegankelijk en praktisch boek, een cursus alledaagse sociale psychologie voor leken, met eigentijdse voorbeelden en lekker veel testjes.’ De Volkskrant

Drie tips voor je sollicitatiegesprek

Meer bekijken