Roos Vonk boeken collectie

WIE

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast haar werk als wetenschapper en docent werkt ze ook als spreker, auteur en columnist. Ze schrijft regelmatig columns en artikelen over psychologie voor dagbladen en tijdschriften. Ze schreef diverse boeken, waaronder enkele bundelingen van haar columns. Je vindt hier alle informatie over Roos Vonk, haar werk en haar populair-wetenschappelijke boeken.
Informatie over haar studieboek Sociale Psychologie en haar wetenschappelijke publicaties staat op een andere website.

Wie
De eerste indruk

DE EERSTE INDRUK

Als je iemand voor het eerst ziet, heb je binnen een halve minuut een indruk. Is de eerste indruk de beste? Waarom is er soms meteen een klik? Wat is de rol van vooroordelen? Is lichaamstaal echt doorslaggevend? En hoe kom je goed over bij een sollicitatie of een date?
We vormen ons voortdurend indrukken van anderen en anderen doen dat ook bij ons. In De eerste indruk ontrafelt Roos Vonk beide aspecten van indrukvorming, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en herkenbare voorbeelden. Met haar kenmerkende knipoog en vlotte schrijfstijl verklaart ze de psychologische raadsels van ons sociale verkeer. 
Onlangs verscheen een volledig vernieuwde editie waarin ook aan bod komt hoe we online indrukken vormen en onszelf presenteren via sociale media. Met veel testjes om te ontdekken hoe het proces van indrukvorming bij jezelf werkt. Met De eerste indruk was het nog nooit zo leuk om nieuwe mensen te ontmoeten!

MENSELIJKE GEBREKEN

Met haar scherpe en luchtige observaties, ondersteund door psychologisch onderzoek, haalt Roos Vonk onze illusies over onszelf een voor een onderuit. Hoe we in groepen beslissingen nemen waar niemand het in z’n hart mee eens is, ook al menen we nog zo onafhankelijk te zijn. De lol van leedvermaak, en waarom meer verdienen dan anderen gelukkig maakt. De ijdele hoop dat bevlogenheid onbekwaamheid compenseert en andere vormen van wishful thinking. Het domme onbewuste, dat ons verzoent met verkeerde keuzes en onze misstappen verfraait zodat we er niets van leren. Door de ontspannen, opgewekte toon van Vonk zal iedere lezer zijn eigen menselijke gebreken met plezier herkennen.

Menselijke gebreken
Liefde, lust en ellende

LIEFDE, LUST EN ELLENDE

Verliefdheid, de jacht op de ware, bindingsangst, verleiding, ruzie en liefdesverdriet: de liefde houdt ons allen bezig. In Liefde, lust en ellende presenteert Roos Vonk prikkelende inzichten en herkenbare observaties op basis van ervaring en wetenschappelijke kennis.

Scherp, luchtig en onderhoudend ontkracht ze valse wijsheden en clichés over de liefde en geeft ze treffende eyeopeners. Ze biedt relativering – een knipoog, een ruimere blik, een andere wending – en geeft tips over bijvoorbeeld daten, man-vrouw-verschillen, seks, trouw en schoonfamilie. 

COLLEGA'S

EN ANDERE ONGEMAKKEN

Niets menselijker dan de mens op de werkvloer. Bazen dekken zich in met onbegrijpelijke taal, ondergeschikten slijmen hun weg omhoog, salesmanagers verkopen kletskoek per kilo, collega’s lopen de kantjes eraf. En jij? Jij wilt gewoon leren van kritiek. Totdat je het krijgt. 
Met veel kennis van zaken en met scherpe observaties laat Roos Vonk in Collega's en andere ongemakken onze psychologische valkuilen op de werkvloer zien: van macht en seks tot zelfoverschatting en faalangst, van hypocrisie en kuddegedrag tot roddelen, slijmen en afschuiven. Met de inzichten uit dit boek kun je het beste uit je collega’s halen, maar ook uit jezelf. Belangrijk, zegt Vonk, want alle gedrag is besmettelijk. Dus: een goede collega begint bij zichzelf.

Collega's
Je bent wat je doet

JE BENT WAT JE DOET

Wie kent het niet: je neemt je iets voor en er komt niets van terecht. We willen wel, een betere versie van onszelf is heel dichtbij, maar het komt er niet van. ‘Later’, zeggen we dan. En we sjoemelen vrolijk door.

Roos Vonk legt uit hoe dit komt en wat je eraan kunt doen. Op haar kenmerkend vlotte en toegankelijke wijze, met humor en veel voorbeelden, laat ze zien hoe we onszelf op vele manieren in de weg zitten. Gebruikmakend van wetenschappelijk onderzoek en haar ervaring met zelfverandering als coach en trainer, beschrijft ze hoe we onszelf voor de gek houden en waarom. Als leesboek biedt Je bent wat je doet een boeiende kijk op de kronkels van de mens, maar het is daarnaast ook een werkboek met oefeningen om het beste uit jezelf te halen.

MIJN EGO HEEFT ALTIJD GELIJK

We kennen ze allemaal wel: mensen met te grote ego's, die het wel buitengewoon goed met zichzelf getroffen hebben. Vinden ze zelf. Of zijn die ego's nou juist te klein? En hebben we niet allemaal af en toe last van ons ego? Velen van ons tobben wel eens over de vraag of we wel leuk, slim, vlot of mooi genoeg zijn. We kunnen ons miskend, gepasseerd of niet serieus genomen voelen. Enorm ons best doen om waardering of bevestiging van anderen te winnen. Of proberen anderen te imponeren met onze talenten en prestaties. Het ego laat op vele manieren van zich horen – vaak zonder dat je het zelf in de gaten hebt – en kan op net zoveel manieren ondermijnend zijn: voor de medemens, voor jezelf, en vaak allebei. Hoe kom je er vanaf?

Mijn ego heeft altijd gelijk
O nee, dit gaat over mij

O NEE, DIT GAAT OVER MIJ

Psychologie voor elke dag. In dit boek verklaart Roos Vonk alledaagse menselijke eigenaardigheden op haar welbekende manier: wetenschappelijk onderbouwd en met talloze herkenbare, aansprekende voorbeelden uit het gewone leven. Ongemakkelijke situaties waarin je niet weet hoe je moet reageren, irritaties, burenruzies en waarom onze dagelijkse contacten met de medemens tóch waardevol zijn, bespiegelingen over het leven en over de samenleving, dieren en duurzaamheid, te drukke agenda's en leven in het nu, levenservaring en wijsheid – dit alles en meer komt aan bod in 75 prettig leesbare korte stukjes: soms grappig, soms tot reflectie stemmend, en vaak allebei. 

ROOS VONK

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als student psychologie had ze een panische angst voor spreken in het openbaar. Nu geeft ze college aan psychologie-studenten, tot soms wel 500 in een collegezaal, en geeft ze lezingen aan onder meer leidinggevenden, trainers/coaches, docenten en HR-professionals. In haar lezingen vertaalt ze wetenschappelijke kennis naar alledaagse situaties. Door meer inzicht te bieden in hoe het menselijk brein werkt – hoe we reageren op elkaar, wat er vaak onbewust gebeurt tussen onze oren, wat we dan doen en waarom – biedt ze praktisch toepasbare kennis, voor op de werkvloer, in relaties en in het dagelijks leven.

Ze doet dat ook in haar boeken. Vaak zijn die gebaseerd op onderzoek van anderen, soms (deels) op eigen onderzoek, zoals haar nieuwste boek Mijn ego heeft altijd gelijk. Als docent aan de Universiteit Leiden en later de Radboud Universiteit, gaf ze jarenlang de eerstejaars-cursus Inleiding in de Sociale Psychologie. Ook is ze auteur en redacteur van het handboek Sociale Psychologie, dat aan diverse opleidingen in Nederland en België wordt gebruikt. Hierdoor, en door haar ruime ervaring als onderzoeker en begeleider van onderzoek, heeft ze een brede kennis van het gehele vakgebied van de sociale psychologie. Dit vakgebied gaat over hoe mensen in het gewone leven elkaars gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden – soms doelbewust, maar veel vaker onbedoeld en onbewust. Op de werkvloer, in teams, tussen collega’s of leidinggevende en ondergeschikte; in liefde, relaties en vriendschap; in politiek, voorlichting en reclame, in de relatie tussen zorgverlener en patiënt, dienstverlener en cliënt, in het contact van burgers met elkaar, buurtgenoten, op de vereniging, op sociale media, kortom: overal.

Van proefschrift naar populair boek
Roos Vonk schreef haar eerste boek in de jaren negentig: De eerste indruk. In 1990 was ze gepromoveerd op dit onderwerp, of beter gezegd: op een proefschrift met de titel: The cognitive representation of persons; A multidimensional study of Implicit Personality Theory, impression formation, and person judgments. Deze dissertatie ging over de vraag hoe onze eerste indruk zich verder ontwikkelt wanneer we iemand beter leren kennen en iemands verschillende – vaak tegenstrijdige – kanten ontdekken. Na haar promotie-onderzoek deed ze ook onderzoek naar diverse andere aspecten van persoonswaarneming, zoals: wie valt er op wie, hoe zijn machtsverhoudingen van invloed op ons beeld van een ander, en wat is de rol van sekse-stereotypen en -subtypen. Al deze onderwerpen komen aan bod in De eerste indruk (1998); inmiddels een echte ‘longseller’, meerdere malen herzien en geactualiseerd op basis van nieuw onderzoek en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (zoals internetdaten en sociale media, wat destijds nog helemaal niet bestond).

Slijmen en carrière maken
Destijds, aan het begin van haar wetenschappelijke carrière, merkte de jonge onderzoeker Vonk dat sommige collega’s zich anders gedroegen tegenover haar dan tegenover meer machtige of prestigieuze collega’s. Dat bracht haar op het idee te onderzoeken hoe dat soort gedrag wordt waargenomen. Ze ontdekte dat mensen een dergelijk patroon (iemand die aardiger doet ‘naar boven’ dan ‘naar beneden’) razendsnel en moeiteloos in de gaten hebben en er uitgesproken negatief over oordelen. Deze serie experimenten leidde tot haar wetenschappelijke publicatie The Slime effect.

In de tussentijd was ze zelf opgeklommen op de universitaire ladder, professor geworden, en ze had soms het idee dat er meer tegen haar werd geslijmd. Als slijmen zo negatief wordt beoordeeld, dacht ze, waarom blijven mensen het dan doen? Misschien omdat juist degene voor wie het bedoeld is, de ‘beslijmde’, het lang niet altijd merkt. Dat vermoeden testte ze in een volgende serie onderzoeken en het bleek een zeer robuust effect dat ze telkens opnieuw vond. Zelfs als mensen een slijmende ondergeschikte uit hun eigen zak moeten betalen, als ze lootjes kunnen kopen van een slijmende verkoper, zelfs als ze vooraf horen dat de juistheid van hun indruk veel zegt over hun sociale intelligentie, zelfs als ze geen positief zelfbeeld hebben – in alle gevallen blijkt dat mensen iemand die tegen hén slijmt positiever beoordelen en meer geld geven, vergeleken met een observator die er van de buitenkant tegenaan kijkt. Kortom, slijmen werkt. Dit onderzoek wordt ook beschreven in haar nieuwe boek.

Ego’s en menselijke gebreken
Door deze bevindingen verschoof de onderzoeksinteresse van Vonk: van indrukken die we van anderen vormen naar hoe we over onszélf denken. Bevestiging krijgen, een oppepper van ons ego, bleek immers een enorm krachtige factor te zijn in wat mensen denken, voelen en doen. Ze ging meer onderzoek doen naar zelfkennis, zelfbedrog en zelfwaardering. Over dit onderwerp en andere tekortkomingen in onze waarneming en beoordeling, schreef ze diverse columns voor Psychologie MagazineHet Financieele DagbladTijdschrift voor CoachingManagementboek en Intermediair (waar ze van 2007 tot 2012 een wekelijkse columnn had). Deze columns zijn gebundeld in haar tweede boek, Ego’s en andere ongemakken, dat niet meer te koop is. Het vervolg hierop, nog wel te koop, werd Menselijke gebreken voor gevorderden (beide boeken tezamen zijn nog te koop als e-book).

Na deze beide bundels zijn er nog twee boeken met columns verschenen. Die bestrijken twee verschillende domeinen van het leven: Collega’s en andere ongemakken gaat over de psychologie van de werkvloer; en Liefde, lust en ellende gaat over relaties, van begin (‘lust’: aantrekkingskracht, verliefdheid, passie) tot eind (‘ellende’: conflicten, langs elkaar heel leven, uit elkaar gaan en alles daarna).

Zelf-management en zelfontwikkeling
Na haar onderzoek naar het vaak iets te rooskleurig beeld dat mensen van zichzelf hebben, is raakte Roos Vonk geïnteresseerd in de vraag hoe mensen tot zelfontwikkeling en gedragsverandering kunnen komen. Het ego en de zelfoverschatting van mensen staan daarbij in de weg: als je jezelf geweldig vindt, en denkt dat je alles al weet, zul je de oorzaak van fouten buiten jezelf leggen en niet snel iets nieuws leren. Dan blijf je beperkt in je ontwikkeling, je blijft een ondermaatse versie van jezelf. Helaas zijn er veel mensen die, in meer of mindere mate, zichzelf vertellen dat ze ‘eigenlijk’ veel meer in zich hebben dan eruit is gekomen. We geven onszelf krediet voor onze goede bedoelingen, onze mooie plannen en ons potentieel, terwijl we anderen beoordelen op wat ze feitelijk doen en wat ze daadwerkelijk hebben laten zien. Dat laatste is eerlijker en zo zouden we dus ook naar onszelf moeten kijken, zegt Vonk, want veel van onze plannen voeren we nooit uit.

Het boek Je bent wat je doet gaat over dit onderwerp en over de vraag hoe je je potentieel en datgene waar je in gelooft ook daadwerkelijk tot uitvoering brengt – kortom, hoe je de betere versie van jezelf tot bloei brengt door concreet je gedrag te veranderen. Er staat ook in hoe Roos Vonk van haar angst voor spreken in het openbaar af kwam...

Waar in Je bent wat je doet het accent ligt op gedragsverandering, gaat het nieuwste boek van Roos Vonk, Mijn ego heeft altijd gelijk (2023), dieper in op de innerlijke, veelal onbewuste psychologische processen van het ego en zelfbedrog: het denken het voelen, de interactie met anderen. Door die processen in kaart te brengen, aan de hand van onderzoek en herkenbare voorbeelden, legt ze de basis voor meer zelfinzicht en het vandaaruit ontwikkelen van de betere helft van jezelf, die vaak achter het ego verstopt zit.

Roos Vonk